Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  WCZESNE WSPOMAGANIE
WCZESNE WSPOMAGANIE
DRODZY RODZICE!
 
  W naszym przedszkolu, oprócz grup ogólnodostępnych, funkcjonują  oddziały integracyjne, do których mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Rekrutacja do tych oddziałów odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zależnosci od potrzeb, objęte są opieką:
  • surdopedagoga,
  • oligofrenopedagoga,
  • tyflopedagoga,
  • logopedy,
  • rehabilitanta,
  • terapeuty SI
  • psychologa
 
Prowadzone są również  zajęcia specjalistyczne z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju.
  
Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 9 r.ż.). Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Mogą to być wychowankowie naszego przedszkola lub dzieci spoza przedszkola.
 
Istotą wczesnego wspomagania jest:
  • wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron,
  • opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami,
  • opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne.
 
 
RODZICU! 
ZAPEWNIJ SWOJEMU DZIECKU
DOBRY START W SZKOLE! 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-27