To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  PROJEKTY I KONKURSY
PROJEKTY I KONKURSY

 


 

 

 

Projekt "Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności"

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu serdecznie zapraszają dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w cyklu warsztatów realizowanych 
w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy pod wspólnym tytułem 
"Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności".

Prowadzone w murach Politechniki Śląskiej przez wykładowców akademickich wykłady i praktyczne ćwiczenia przybliżą młodym uczestnikom fascynujący świat nauki i dostarczą ciekawych przeżyć oraz nowych wrażeń. Zastosowane podczas zajęć innowacyjne metody nauczania oparte na zainteresowaniach i preferencjach dzieci i młodzieży z całą pewnością zmotywują ich do twórczego myślenia, rozwoju wyobraźni
i kreatywności.

Rodzice/opiekunowie prawni będą mieli możliwość, podczas przygotowanych specjalnie dla nich wykładów i warsztatów, pogłębienia swojej wiedzy z zakresu wychowania i kontaktów interpersonalnych z dziećmi oraz okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami zajęć.

Tytuł projektu "Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności" określa zasady jego realizacji:
- na poziomie akademickim, 
- w przestrzeni laboratorium,
- przy zastosowaniu innowacyjnego nauczania.
Uczestnictwo w serii szkoleń gwarantuje wszystkim uczestnikom nowe i kreatywne spojrzenie na zachodzące zjawiska i otaczający ich świat.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Organizator zapewnia transport uczestników z Bytomia do miejsca realizacji zajęć w Gliwicach (i z powrotem) oraz opiekę podczas transportu wszystkich uczestników i podczas zajęć projektowych w dwóch młodszych grupach.
W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają poczęstunek (przerwa kawowa) i obiad (catering) 
oraz zużywalne materiały dydaktyczne.

 

 

 

REKRUTACJA 

 1.   Uczestnik – dziecko w wieku 6-15 lat, ubiegający się o udział w Projekcie zobowiązany jest do złożenia:  

-   Formularza zgłoszeniowego 

-   Pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie

 

2.   Uczestnik – rodzic/opiekun prawny ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia: 

-   Formularza zgłoszeniowego 

 

Dokumenty, formularze  oraz więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Alik/Strony/Alik.aspx

 

 

Serdecznie zapraszamy - rekrutacja trwa!

 

 

  

 

 

  

 

 

Nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła".
Pragniemy systematycznie odnawiać bazę materialną przedszkola,
przede wszystkim wymienić meble w jednej z sal dydaktycznych,
uatrakcyjnić kącik zabaw w sali integracyjnej.
 
Celem statutowym Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła jest popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalność oświatowa, społeczna, kulturalna i naukowa.
 
Ze środków zgromadzonych w latach 2011 - 2013
wzbogacono sale o nowe meble oraz nowe pomoce dydaktyczne. Zakupiono szafkę z pojemnikami na zabawki, szafkę zamykaną, regał z półkami, szafkę na kółkach, a także dwie gruszki sensoryczne i siedzisko w kształcie rybki.
 

 

Dziękujemy bardzo, za przekazany 1%
podatku na rzecz naszego przedszkola. 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-26