To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  PROJEKTY I KONKURSY
PROJEKTY I KONKURSY
Nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła".
Pragniemy systematycznie odnawiać bazę materialną przedszkola,
przede wszystkim wymienić meble w jednej z sal dydaktycznych,
uatrakcyjnić kącik zabaw w sali integracyjnej.
 
Celem statutowym Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła jest popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalność oświatowa, społeczna, kulturalna i naukowa.
 
Ze środków zgromadzonych w latach 2011 - 2013
wzbogacono sale o nowe meble oraz nowe pomoce dydaktyczne. Zakupiono szafkę z pojemnikami na zabawki, szafkę zamykaną, regał z półkami, szafkę na kółkach, a także dwie gruszki sensoryczne i siedzisko w kształcie rybki.
 

 

Dziękujemy bardzo, za przekazany 1%
podatku na rzecz naszego przedszkola. 

 

ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA

 

Nasze przedszkole bierze udział w programie "Żywienie na wagę zdrowia- Klub zdrowego Przedszkolaka". Jest to program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej oraz poprawa jakości żywienia w placówkach oświatowo – wychowawczych.

W 2015 roku program został wzbogacony o działania edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, których celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie dzieci

w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.

Poruszane tematy dotyczą prawidłowego odzywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych, bezpiecznego opalania oraz unikania dymu tytoniowego. Program będzie realizowany do końca maja 2017 roku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania klub zdrowego przedszkolaka plakat

 

 


 

 

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy w naszym przedszkolu program przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".

Program realizowany był w grupach:

- "BIEDRONKI"

- "KRASNOLUDKI"

- "ŻABKI". 

 

Głównymi założeniami programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym.

 

Cele główne programu:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program obejmował cykl zajęć o charakterze warsztatowym:

 1. Wycieczka.

 2. Co i dlaczego dymi?

 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli podczas realizacji programu.

 


 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-03