PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
OBOWIĄZUJĄCY
W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
 

5.30–8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe i swobodne z wyboru dzieci w kącikach tematycznych, przy stolikach, na dywanie.

 

8.00-8.20 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe zabawy przy muzyce, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itd. zestaw zabaw i ćwiczeń porannych, zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 

8.20–8.30 Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

  
 
8.30-9.00 ŚNIADANIE: samodzielne spożywanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych.
 

 9.00-11.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego- tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym: obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.  

 

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

 

11.45-12.15 OBIAD: samodzielne spożywanie posilków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.  

 

12.15-13.50 Dzieci młodsze – leżakowanie; Dzieci starsze – zabawy i zajęcia integrujące grupę o charakterze relaksacyjnym, zabawy na powietrzu, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, prace porządkowe.  

 

13.50–14.00 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.   

 

14.00–14.15 PODWIECZOREK: samodzielne spożywanie posiłków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

 

14.15-17.00 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie: indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka; praca stymulacyjna, rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci do domów.