PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

WCZESNE WSPOMAGANIE

DRODZY RODZICE!
W naszym przedszkolu, oprócz grup ogólnodostępnych, funkcjonują  oddziały integracyjne, do których mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Rekrutacja do tych oddziałów odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Prowadzone są również  zajęcia specjalistyczne z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju.

 

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ

O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU?

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju (wwr)?

To działania wielokierunkowe i wielospecjalistyczne mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze, który jest zaburzony, występują w nim deficyty lub wymaga wsparcia.

Działania te mogą być prowadzone zaraz od urodzenia aż do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

Po co realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wszelkie oddziaływania są prowadzone w taki sposób, aby przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole bez żadnych braków. Chodzi o to, by dziecko sprawnie funkcjonowało w obszarze poznawczym, społecznym, emocjonalnej i fizycznym.

 

Dlaczego wwr jest tak ważne i skuteczne?

- Im wcześniej rozpoczniemy pracę specjalistyczną, tym szybciej wyrównamy deficyty i po wcześniejszych brakach może nie zostać żaden ślad!

- Umożliwia równoczesną pracę w wielu obszarach.

- Dzięki wcześnie podjętej interwencji rezultaty utrzymują się do końca życia.

 

Co możemy usprawnić w ramach wwr?

* Obszar poznawczy czyli myślenie, uwagę, pamięć, koncentrację czy spostrzeganie.

* Obszar społeczny czyli umiejętność współpracy i odnajdywanie się w grupie, kształtowanie się postaw społecznych i empatii, przestrzeganie i respektowanie obowiązujących w środowisku norm i zasad.

* Obszar emocjonalny czyli umiejętność przeżywania, nazywania i okazywania emocji w sposób respektowany społecznie, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

* Obszar fizyczny czyli prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchu wraz z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców ze świata zewnętrznego.

* Mowę niezbędną do pełnego funkcjonowania w każdym z powyższych obszarów.

 

Postaraj się o zapewnienie swojemu dziecku wwr jeśli np. w wieku 3 lat:

- nie inicjuje zabawy,

- nie bawi się prostymi zabawkami w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

- nie jest ciekawe i badawcze, nie interesuje się otaczającym je światem,

- nie wykorzystuje mowy do komunikacji,

- nie rozpoznaje podstawowych części ciała i elementów twarzy

 

Jak zapewnić dziecku wwr?

1. Idź z dzieckiem do Waszego pediatry lub specjalisty.

Poproś tam o zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność z uwagi na:

- opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy

(bardzo powszechne u wielu dzieci!)

- zaburzenia mowy, wzroku lub słuchu

(bardzo powszechne u wielu dzieci!)

- niepełnosprawność ruchową w tym z afazją

- niepełnosprawność intelektualną

- niepełnosprawność sprzężoną

- autyzm

2. Umów się na wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (skierowanie z przedszkola przyspieszy termin).

3. Nie zapomnij o terminie spotkania w poradni i postępuj zgodnie ze wskazówkami tamtejszych specjalistów.

4. Odbierz z poradni opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i niezwłocznie przynieś ją do Dyrektora naszego przedszkola.

5. W krótkim czasie otrzymasz informację o rodzaju BEZPŁATNYCH zajęć specjalistycznych i sposobie ich realizowania w naszym przedszkolu.

W naszym przedszkolu są możliwe zajęcia wwr z: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI, pedagogiem i innymi specjalistami w zależności od konkretnych potrzeb Twojego Dziecka.

 

 

Usłyszałam/em w przedszkolu od nauczyciela, że mam się udać z Dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Co teraz???

Uciesz się, że ktoś mocno zainteresował się Twoim Dzieckiem i chce zapewnić mu pełnię rozwoju we wszystkich możliwych sferach.

Skorzystaj z DARMOWEJ opieki specjalistycznej i formy pomocy zagwarantowanej przez państwo. Pamiętaj, że wwr to nie wyrok, a doraźna forma wsparcia, która umożliwi Twojemu Dziecku wyrównanie być może tylko chwilowych braków.

 

Jeśli masz znajomych, których dziecko chodzi do innego przedszkola lub nie chodzi do żadnego, a już wiesz, że potrzebuje wsparcia, przekaż powyższe informacje Rodzicom tego Dziecka.

Realizujemy też zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla Dzieci spoza naszego przedszkola!

 

W imieniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zapraszamy do skorzystania ze spotkań "Szkoły dla Rodziców"

OTO LINK strony: http://ppp.bytom.pl/?aktualnosci,3