PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

RODO

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Inspektor IOD p. Aleksandra Słoma Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi  https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-strona-internetowa.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-rodzic-opiekun-prawny-ogolna-przedszkole.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – ZDALNE NAUCZANIE https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-rodzice-uczniowie-zdalne-nauczanie.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-odbieranie-dziecka.pdf

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA  https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/zgoda-wizerunek-dziecko.pdf

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/wycofanie-zgody-wizerunek-dziecko.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - zajęcia specjalistyczne https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-zajecia-specjalistyczne.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia wychowanka w zwiazku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID - 19 https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-monitorowanie-stanu-zdrowia-covid-19(1).pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUCZYCIELE https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-nauczyciele.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY ADMINISTRACI I OBSŁUGI https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-pracownicy-ao.pdf

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/zgoda-wizerunek-pracownicy.pdf

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/wycofanie-zgody-wizerunek-pracownik.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-fundusz-swiadczen-socjalnych.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA CYWILNOPRAWNA https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-umowa-cywilnoprawna.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - NAUCZYCIELE - POZOSTALI PRACOWNICY https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-rekrutacja-pozostali-pracownicy.pdf  https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-informacyjna-rekrutacja-nauczyciele.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca zamowień publicznych https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/klauzula-zamowienia-publiczne.pdf

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ŻĄDANIEM OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ZGODNIE Z ART. 15-21 RODO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole63bytom/procedura-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycza.pdf