PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

PSYCHOLOG/NEUROLOGOPEDA

Witam w nowym roku szkolnym.

Będę pracować ze wszystkimi Przedszkolakami z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju i/lub rewalidacji w zakresie zajęć psychologicznych oraz ze zdecydowaną większością w zakresie zajęć logopedycznych. Zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez koordynatorów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Będę również pracować jako psycholog z Dziećmi, które z różnych powodów będą wymagać wsparcia psychologicznego lub nawet specjalistycznej terapii.

Poprowadzę również terapię logopedyczną w Gumisiach.

W sytuacjach, które wymagają kontaktu (np. zainteresowanie ogólną sytuacją, pytania o Dziecko, konflikty, skargi lub zażalenia, informacje medyczne lub inne istotne dane specjalistyczne) proszę o mail jowita.wojcieszek@przedszkole63bytom.pl (adres zawsze widoczny na dole zakładki) bezpośrednio do mnie i ustalilmy dalszą drogę postępowania.

Na dole strony znajduje się także informacja o konsultacjach.

Z wieloma Rodzinami znamy się już z ubiegłego roku lub nawet lat ubiegłych, z kilkoma nawiążemy - mam nadzieję owocną - współpracę teraz.

Życzę nam wspólnie owocnej współpracy oraz dobrego roku szkolnego.

 

mgr Jowita Wojcieszek

psycholog/neurologopeda

 


Święto Narodowe

Z okazji wspaniałego wspólnego narodowego święta zapraszam wszystkich do patriotycznej gimnastyki.

 


 

Podziękowanie

Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom Motylków oraz Jakuba za pamięć o mnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sprawiliście mi Państwo dużą niespodziankę oraz - nie ukrywam - przyjemność!

 


Logopedyczne badania przesiewowe

W tym roku miałam możliwość badaniami objąć Dzieci z grup: Motylki, Tygryski, Gumisie oraz Słoneczka (1 Dziecko z uwagi na dłuższą nieobecność jeszcze czeka na spotkanie).

W środę 28.09 wszyscy Państwo dostaliście do szafki w szatni krótką informację o potrzebie terapii logopedycznej lub braku tej konieczności.

W godzinach moich konsultacji (informacja na dole strony) istnieje możliwość omówienia przeprowadzonego badania - zapraszam chętnych rodziców.

W tym roku terapię logopedyczną z uwagi na wielość innych obowiązków zawodowych będę prowadzić tylko w 1 grupie (w Gumisiach) i wszelkie informacje dotyczące badań Motylków, Słoneczek i Tygrysków, przekazałam już osobom, które będą tę terapię tam prowadzić. Dlatego przed ewentualną konsultacją ze mną w zakresie badania przesiewowego proszę o wcześniejsze poinformowanie - muszę dotrzeć do karty badania.

W przypadku Gumisiów mam oczywiście bezproblemowy dostęp do wszystkich informacji.

Przy okazji poinformuję, iż zajęcia w Gumisiach będą się odbywać w czwartki.


 

(autor przedstawiony na infografice)

 


 

 

W razie potrzeby zachęcam do kontaktu mailowego. Pocztę sprawdzam codziennie, ale nie zawsze "na już" będę mogła odpowiedzieć.

jowita.wojcieszek@przedszkole63bytom.pl

KONSULTACJE możliwe we wtorki w godzinach 14.00-15.00 - proszę o wcześniejszą zapowiedź przyjścia